Air-Traxx

In gebouwen kunnen we niet zonder verse buitenlucht, daarom zijn hier ook wettelijke eisen voor opgesteld in het bouwbesluit. Deze omschrijven de vereiste minimale verse buitenlucht dat aan een gebouw moet worden toegevoerd in relatie tot de bestemming, zo zal een school gebouw meer verse buitenlucht nodig hebben dan bijvoorbeeld een fabriekshal. Veel klimaatinstallaties in gebouwen zijn uitgelegd op de minimum eisen zoals vermeld in het bouwbesluit. Dit lage vastgestelde minimum kan geen goed binnenklimaat realiseren, dit is inmiddels door meerdere onderzoeken aangetoond. Air-TraXX is voorstander van meer verse buitenlucht in gebouwen, scholen en woningen. Vaak wordt de toevoer van meer verse buitenlucht vaak als een energieverspilling gezien. Terwijl dit bij goed gebruik van de toe- en afvoer dit zelfs voor een lager energie gebruik kan zorgen. Dit is met een Variabel Volume Systeem goed te realiseren.

Voor een goede luchtkwaliteit binnen (IAQ) is ventilatie een vereiste. Er moet dus voldoende verse (buiten)lucht binnen komen om een gezonden binnen klimaat te kunnen creŽren. In de winter periode is er in gebouwen vaak veel te weinig verse (buiten)lucht binnen. Dit komt door bijvoorbeeld afgesloten ramen, deuren dicht geplakt. Hierdoor kan het CO2 gehalte al in 2,5 uur de maximale aanvaardbare concentratie bereiken en dan wordt er nog niet eens naar het VOC gehalte gekeken. Tabaksrook, stof, huismijten, radongas dragen er allemaal aan bij om de lucht vervuiling binnenshuis vaak 3 maal zo hoog te krijgen als buiten. Dit, terwijl een mens gemiddeld 80% van zijn leven binnen vier muren doorbrengt.

Hoge temperaturen in de zomermaanden door grotere glasoppervlakten en toenemend gebruik van computers, printers, verlichting, kopieermachines zorgen voor een hogere interne warmtelast in zowel leef- als werkruimtes.